چراCSGOSkin?

لیست پلیر های بن شده در سرور ها در اینجا موجود است و جهت هرگونه پیگیری بن میبایست با پشتیبانی در ارتباط باشید

تاریخ بن نام مدت زمان ادمین وضعیت
02 / 1 / 13 MAHDI 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : MAHDI
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:60748605
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #3 [128 Tick]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 83.123.54.235
 • علت بن : [VIP] Amir
 • تاریخ اتمام بن : ۰۲:۰۱ | یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۰۲:۰۱ | یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 13 Xerxes the Great 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : Xerxes the Great
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:609092599
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 164.215.197.1
 • علت بن : [VIP] ☯️agha tokio™
 • تاریخ اتمام بن : ۰۲:۰۱ | یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۰۲:۰۱ | یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 13 jamalfinal12 7 روز 白狐ジョボン(روباه بن موقت
 • نام پلیر : jamalfinal12
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:712406699
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #4 [128 Tick]
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.125.27.161
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۲:۰۱ | یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : 白狐ジョボン(روباه
 • تاریخ بن : ۰۲:۰۱ | یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 13 Rick 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : Rick
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:582710458
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 86.57.107.118
 • علت بن : [VIP] Edward
 • تاریخ اتمام بن : ۰۲:۰۱ | یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۰۱:۰۱ | یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 13 msg1993slb 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : msg1993slb
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:736626805
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 2.176.135.100
 • علت بن : [VIP] -𝙑𝙖𝙡𝙚𝙧𝙞𝙖
 • تاریخ اتمام بن : ۰۲:۰۱ | یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۰۱:۰۱ | یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 12 yaralisobhan2 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : yaralisobhan2
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:694519514
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #4 [128 Tick]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.235.156.83
 • علت بن : [VIP] bah bah Snack - No Snd
 • تاریخ اتمام بن : ۲۳:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۲۳:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 12 yaralisobhan2 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : yaralisobhan2
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:694519514
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #4 [128 Tick]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.235.156.83
 • علت بن : [VIP] bah bah Snack - No Snd
 • تاریخ اتمام بن : ۲۲:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۲۲:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 12 - - - 1 ماه mori.com بن موقت
 • نام پلیر : - - -
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:752973869
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : ^_^IRAN^_^ public #1 0_______-
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی :
 • علت بن : General cheating/exploits
 • تاریخ اتمام بن : ۰۷:۰۲ | سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : mori.com
 • تاریخ بن : ۲۱:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 12 AE ♡ 10 دقیقه HENTAI بن منقضی شد
 • نام پلیر : AE ♡
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:622224496
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : kos nanat lvl10
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.122.129.89
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۱:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : HENTAI
 • تاریخ بن : ۲۱:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 12 Smur4 10 دقیقه goll_mamad بن منقضی شد
 • نام پلیر : Smur4
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:534305046
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : kos nanat lvl10
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 93.117.25.206
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۱:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : goll_mamad
 • تاریخ بن : ۲۱:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 12 - - - 1 ماه goll_mamad بن موقت
 • نام پلیر : - - -
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:486741606
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : kos nanat lvl10
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی :
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۶:۰۲ | سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : goll_mamad
 • تاریخ بن : ۲۰:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 12 - - - 1 ماه goll_mamad بن موقت
 • نام پلیر : - - -
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:757526728
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : kos nanat lvl10
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی :
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۶:۰۲ | سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : goll_mamad
 • تاریخ بن : ۲۰:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 12 AliMohamad 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : AliMohamad
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:764604760
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 31.58.118.215
 • علت بن : [VIP] .ViTo
 • تاریخ اتمام بن : ۱۸:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۷:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 12 Music- 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : Music-
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:741157376
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 91.133.235.214
 • علت بن : [VIP] Bill Cipher
 • تاریخ اتمام بن : ۱۶:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 12 𝘞𝘢𝘭𝘵𝘦𝘳 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : 𝘞𝘢𝘭𝘵𝘦𝘳
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:758829399
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 78.38.168.216
 • علت بن : [VIP] D1amond
 • تاریخ اتمام بن : ۱۶:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 12 jmamadwikol 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : jmamadwikol
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:653506263
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.124.162.110
 • علت بن : [VIP] Bill Cipher
 • تاریخ اتمام بن : ۱۶:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 12 крутой чел 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : крутой чел
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:764385359
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.197.226.216
 • علت بن : [VIP] h0s3i4
 • تاریخ اتمام بن : ۱۵:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 12 سامان ویلسون 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : سامان ویلسون
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:651012039
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 86.57.121.232
 • علت بن : [VIP] ☯️agha tokio™
 • تاریخ اتمام بن : ۱۵:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 12 Gholomi 1 ماه ヤシン بن موقت
 • نام پلیر : Gholomi
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:765410414
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.213.241.15
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۰:۰۲ | سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : ヤシン
 • تاریخ بن : ۱۴:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 12 samyar_z 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : samyar_z
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:591292322
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #4 [128 Tick]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 31.58.37.82
 • علت بن : [VIP] Kudo Nuterlon
 • تاریخ اتمام بن : ۱۳:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۳:۰۱ | شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
لیست بن شدگان درحال اتصال به سرور
MAHDI ۳ ساعت پیش
MAHDI ۳ ساعت پیش
MAHDI ۳ ساعت پیش
Mighty Mikey ۶ ساعت پیش
دلقک پا منقل ۶ ساعت پیش
Ali ۶ ساعت پیش
Ali ۶ ساعت پیش
yaralisobhan2 ۶ ساعت پیش
mahdi ۸ ساعت پیش
Azazel ۸ ساعت پیش
MAMAD_OGHAB ۹ ساعت پیش
♡¸•*★𝑀𝒶𝓈𝔦𝔥 ۹ ساعت پیش
Mighty Mikey ۱۰ ساعت پیش
-ptry ۱۰ ساعت پیش
nobanforamir ۱۱ ساعت پیش
mahdi ۱۱ ساعت پیش
Gholomi ۱۲ ساعت پیش
Music- ۱۳ ساعت پیش
Music- ۱۳ ساعت پیش
Music- ۱۳ ساعت پیش