چراCSGOSkin?

لیست پلیر های بن شده در سرور ها در اینجا موجود است و جهت هرگونه پیگیری بن میبایست با پشتیبانی در ارتباط باشید

تاریخ بن نام مدت زمان ادمین وضعیت
01 / 5 / 22 -Ke1C 7 روز ReborN بن موقت
 • نام پلیر : -Ke1C
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:241229803
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 188.215.210.160
 • علت بن : Spamming Mic/Chat
 • تاریخ اتمام بن : ۲۳:۰۵ | شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : ReborN
 • تاریخ بن : ۲۳:۰۵ | شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
01 / 5 / 22 𝔾𝕙𝕒𝕟𝕒𝕕 1 ماه ReborN آنبن شد
 • نام پلیر : 𝔾𝕙𝕒𝕟𝕒𝕕
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:222084468
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : آنبن شد
 • آی پی : 86.55.215.228
 • علت بن : Spamming Mic/Chat
 • دلیل آنبن : اشتباه شد
 • توسط ادمین : ReborN
 • تاریخ بن : ۲۳:۰۵ | شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
01 / 5 / 22 V1nCeNt 7 روز ReborN بن موقت
 • نام پلیر : V1nCeNt
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:464272552
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 85.185.57.207
 • علت بن : Spamming Mic/Chat
 • تاریخ اتمام بن : ۲۳:۰۵ | شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : ReborN
 • تاریخ بن : ۲۳:۰۵ | شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
01 / 5 / 22 MakaVeli 7 روز ReborN بن موقت
 • نام پلیر : MakaVeli
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:463569424
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 31.56.211.198
 • علت بن : Spamming Mic/Chat
 • تاریخ اتمام بن : ۲۳:۰۵ | شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : ReborN
 • تاریخ بن : ۲۳:۰۵ | شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
01 / 5 / 22 ♛☠ełe¢тяøиı¢♛011 7 روز ReborN بن موقت
 • نام پلیر : ♛☠ełe¢тяøиı¢♛011
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:527846765
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 151.241.255.254
 • علت بن : tohin be admin
 • تاریخ اتمام بن : ۲۳:۰۵ | شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : ReborN
 • تاریخ بن : ۲۳:۰۵ | شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
01 / 5 / 23 JeiSon BoRn 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن موقت
 • نام پلیر : JeiSon BoRn
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:419969001
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 188.158.123.0
 • علت بن : [VIP] ♛☠ełe¢тяøиı¢♛011
 • تاریخ اتمام بن : ۰۴:۰۵ | یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۰۴:۰۵ | یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
01 / 5 / 23 فشارـبقول 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن موقت
 • نام پلیر : فشارـبقول
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:711944646
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 83.122.201.134
 • علت بن : [VIP] 𝔾𝕙𝕒𝕟𝕒𝕕
 • تاریخ اتمام بن : ۰۳:۰۵ | یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۰۳:۰۵ | یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
01 / 5 / 22 ARSAMYAD87 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : ARSAMYAD87
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:629271143
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.127.68.28
 • علت بن : [VIP] بچه باز | بکن در رو
 • تاریخ اتمام بن : ۱۸:۰۵ | شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۸:۰۵ | شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
01 / 5 / 22 𝓶.𝓭.𝓭.𝓪.𝓻.𝓴 3 روز بن موقت
 • نام پلیر : 𝓶.𝓭.𝓭.𝓪.𝓻.𝓴
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:649282013
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 2.191.107.250
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۳:۰۵ | سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
 • توسط ادمین :
 • تاریخ بن : ۱۳:۰۵ | شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
01 / 5 / 22 nxmanlolm 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : nxmanlolm
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:690698837
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 46.224.40.109
 • علت بن : [VIP] 🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻
 • تاریخ اتمام بن : ۱۸:۰۵ | شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۸:۰۵ | شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
01 / 5 / 22 mahsa2022t 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : mahsa2022t
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:711413642
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 151.242.27.202
 • علت بن : [VIP] ST4R
 • تاریخ اتمام بن : ۱۶:۰۵ | شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۵ | شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
01 / 5 / 22 nk 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : nk
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:425327919
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.75.120.234
 • علت بن : [VIP] 𝐯𝐚𝐭𝐚
 • تاریخ اتمام بن : ۰۶:۰۵ | شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۰۶:۰۵ | شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
01 / 5 / 22 _zZz_ 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : _zZz_
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:459042749
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 2.178.25.80
 • علت بن : [VIP] 𝐯𝐚𝐭𝐚
 • تاریخ اتمام بن : ۰۶:۰۵ | شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۰۶:۰۵ | شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
01 / 5 / 22 freeDOM" 1 ماه M4rsha1L بن موقت
 • نام پلیر : freeDOM"
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:572707460
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #3 [128 Tick]
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 89.219.218.27
 • علت بن : General Exploit
 • تاریخ اتمام بن : ۱۰:۰۶ | دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : M4rsha1L
 • تاریخ بن : ۰۰:۰۵ | شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
01 / 5 / 21 revenant"ᵖᵉᵈᴬʳ ˢᵃᵍ 1 ماه M4rsha1L بن موقت
 • نام پلیر : revenant"ᵖᵉᵈᴬʳ ˢᵃᵍ
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:654419165
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #3 [128 Tick]
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 178.131.29.205
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۰۹:۰۶ | دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : M4rsha1L
 • تاریخ بن : ۲۳:۰۵ | جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
01 / 5 / 21 AshkanTheRacc 2 روز twitch.tv/hamidrk_official آنبن شد
 • نام پلیر : AshkanTheRacc
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:235803943
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : آنبن شد
 • آی پی : 31.56.20.16
 • علت بن : Wallhack
 • دلیل آنبن : بله به درخواست دوستان
 • توسط ادمین : twitch.tv/hamidrk_official
 • تاریخ بن : ۲۳:۰۵ | جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
01 / 5 / 22 big mamad 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : big mamad
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:620758482
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 92.236.183.91
 • علت بن : [VIP] 𝐯𝐚𝐭𝐚
 • تاریخ اتمام بن : ۰۳:۰۵ | شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۰۳:۰۵ | شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
01 / 5 / 21 nahangankhalikon 1 ساعت [Duplicate Account] بن منقضی شد
 • نام پلیر : nahangankhalikon
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:711116507
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #4 [128 Tick]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 2.176.240.135
 • علت بن : Account is Duplicate
 • تاریخ اتمام بن : ۲۳:۰۵ | جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [Duplicate Account]
 • تاریخ بن : ۲۲:۰۵ | جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
01 / 5 / 21 nahangankhalikon 1 ماه ReborN بن موقت
 • نام پلیر : nahangankhalikon
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:711116507
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 2.176.240.135
 • علت بن : Multi-Hack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۳:۰۶ | دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : ReborN
 • تاریخ بن : ۱۷:۰۵ | جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
01 / 5 / 21 MDM 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : MDM
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:185330220
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.115.185.190
 • علت بن : [VIP] 𐂃𐂃
 • تاریخ اتمام بن : ۲۱:۰۵ | جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۲۱:۰۵ | جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
لیست بن شدگان درحال اتصال به سرور
-Ke1C ۱ ساعت پیش
V1nCeNt ۲ ساعت پیش
JeiSon BoRn ۲ ساعت پیش
JeiSon BoRn ۲ ساعت پیش
nxmanlolm ۱۰ ساعت پیش
nxmanlolm ۱۰ ساعت پیش
ARSAMYAD87 ۱۲ ساعت پیش
nxmanlolm ۱۲ ساعت پیش
عـدس پـلــو ۱۲ ساعت پیش
mahsa2022t ۱۳ ساعت پیش
⫍ ⃢ ⫎ Amo navid ✯ ☣ ۱۴ ساعت پیش
no one ۱۵ ساعت پیش
✪Y U Y✪ ۲۰ ساعت پیش
_zZz_ ۱ روز پیش
AshkanTheRacc ۱ روز پیش
My Life Is Potato ۱ روز پیش
PlayBoy X ۱ روز پیش
PlayBoy X ۱ روز پیش
kosshersaz ۱ روز پیش
kosshersaz ۱ روز پیش