چراCSGOSkin?

لیست پلیر های بن شده در سرور ها در اینجا موجود است و جهت هرگونه پیگیری بن میبایست با پشتیبانی در ارتباط باشید

تاریخ بن نام مدت زمان ادمین وضعیت
02 / 1 / 27 69 7 روز LmfaoHAX بن منقضی شد
 • نام پلیر : 69
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:758325423
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 151.246.201.240
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۱:۰۲ | یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : LmfaoHAX
 • تاریخ بن : ۲۱:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 Carl Johnson 1 ساعت [Duplicate Account] بن منقضی شد
 • نام پلیر : Carl Johnson
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:511472689
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.219.57.221
 • علت بن : Account is Duplicate
 • تاریخ اتمام بن : ۲۲:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [Duplicate Account]
 • تاریخ بن : ۲۱:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 - - - 7 روز LmfaoHAX بن منقضی شد
 • نام پلیر : - - -
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:596356855
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی :
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۰:۰۲ | یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : LmfaoHAX
 • تاریخ بن : ۲۰:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 Deadpool 7 روز LmfaoHAX بن منقضی شد
 • نام پلیر : Deadpool
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:197298662
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.219.57.221
 • علت بن : wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۰:۰۲ | یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : LmfaoHAX
 • تاریخ بن : ۲۰:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 kosskos237 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : kosskos237
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:706066812
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 2.147.168.222
 • علت بن : [VIP] bred
 • تاریخ اتمام بن : ۲۰:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۹:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 devilarsen 10 دقیقه ᴍ ᴍ ᴅ_ʜ ᴠ ʜ بن منقضی شد
 • نام پلیر : devilarsen
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:711362752
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : AX.WIELDER
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 109.125.185.56
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۹:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : ᴍ ᴍ ᴅ_ʜ ᴠ ʜ
 • تاریخ بن : ۱۹:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 گوگل 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : گوگل
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:768210269
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 151.246.33.213
 • علت بن : [VIP] bred
 • تاریخ اتمام بن : ۱۹:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۸:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 مولتی کافه 3 روز BONES بن منقضی شد
 • نام پلیر : مولتی کافه
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:453342025
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 86.105.136.130
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۶:۰۱ | چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : BONES
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 h.lykkan 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : h.lykkan
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:766578593
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 95.64.0.155
 • علت بن : [VIP] ONYX | нssη
 • تاریخ اتمام بن : ۱۴:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۴:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 [FIL] Ho3ein 'XXVI Fps' 1 روز H a M e D بن منقضی شد
 • نام پلیر : [FIL] Ho3ein 'XXVI Fps'
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:604661753
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 83.123.228.184
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۱:۰۱ | دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : H a M e D
 • تاریخ بن : ۱۱:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 Sƈαɾlҽƚƚ 1 روز H a M e D بن منقضی شد
 • نام پلیر : Sƈαɾlҽƚƚ
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:542657107
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 94.183.33.129
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۱:۰۱ | دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : H a M e D
 • تاریخ بن : ۱۱:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 26 𝖎𝖈𝖊 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : 𝖎𝖈𝖊
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:713951206
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.112.189.137
 • علت بن : [VIP] Moon Knight
 • تاریخ اتمام بن : ۱۶:۰۱ | شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۱ | شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 26 Sina M.R.Z 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : Sina M.R.Z
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:767918086
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #3 [128 Tick]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.239.255.75
 • علت بن : [VIP] OZHEN
 • تاریخ اتمام بن : ۰۱:۰۱ | شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۰۱:۰۱ | شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 26 Satellite Ping 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : Satellite Ping
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:443224324
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 89.37.15.82
 • علت بن : [VIP] -ƧIЯ_ΛMIП-
 • تاریخ اتمام بن : ۰۱:۰۱ | شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۰۰:۰۱ | شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 26 1hz 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : 1hz
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:613595725
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #3 [128 Tick]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.202.72.17
 • علت بن : [VIP] OZHEN
 • تاریخ اتمام بن : ۰۰:۰۱ | شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۰۰:۰۱ | شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 25 uwu 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : uwu
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:753563179
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #3 [128 Tick]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.232.120.243
 • علت بن : [VIP] 𝑱𝒂𝒚𝒛
 • تاریخ اتمام بن : ۲۳:۰۱ | جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۲۲:۰۱ | جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 25 - - - 1 ماه HeadELite بن منقضی شد
 • نام پلیر : - - -
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:767322399
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی :
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۸:۰۲ | دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : HeadELite
 • تاریخ بن : ۲۲:۰۱ | جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 25 sorena 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : sorena
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:505480216
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 81.29.248.58
 • علت بن : [VIP] Naghash
 • تاریخ اتمام بن : ۲۲:۰۱ | جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۲۲:۰۱ | جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 25 titoramim 1 ماه HeadELite بن منقضی شد
 • نام پلیر : titoramim
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:764958910
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.124.222.153
 • علت بن : Multi-Hack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۸:۰۲ | دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : HeadELite
 • تاریخ بن : ۲۲:۰۱ | جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 25 MrTMontana 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : MrTMontana
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:741494001
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 37.202.213.172
 • علت بن : [VIP] ONYX | нssη
 • تاریخ اتمام بن : ۲۱:۰۱ | جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۲۱:۰۱ | جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
لیست بن شدگان درحال اتصال به سرور
♡¸•*★𝑀𝒶𝓈𝔦𝔥 ۱ سال پیش
Deadpool ۱ سال پیش
devilarsen ۱ سال پیش
[FIL] Ho3ein 'XXVI Fps' ۱ سال پیش
hover ツ ۱ سال پیش
𝖎𝖈𝖊 ۱ سال پیش
𝖎𝖈𝖊 ۱ سال پیش
S1mplO ۱ سال پیش
Sina M.R.Z ۱ روز پیش
titoramim ۱ روز پیش
MrTMontana ۱ روز پیش
Alioox ۱ روز پیش
khode car ۱ روز پیش
VinC3NT ۱ روز پیش
3spresso0usa ۱ روز پیش
3spresso0usa ۱ روز پیش
big-COCK ۱ روز پیش
ario ۱ روز پیش
nobanforamir ۱ روز پیش
savage ۱ روز پیش