چراCSGOSkin?

لیست پلیر های بن شده در سرور ها در اینجا موجود است و جهت هرگونه پیگیری بن میبایست با پشتیبانی در ارتباط باشید

تاریخ بن نام مدت زمان ادمین وضعیت
01 / 9 / 11 Ez Kill 1 ساعت -h3li0p4us3 ツ بن موقت
 • نام پلیر : Ez Kill
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:519505045
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.112.210.186
 • علت بن : Spamming Mic/Chat
 • تاریخ اتمام بن : ۱۴:۰۹ | جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : -h3li0p4us3 ツ
 • تاریخ بن : ۱۳:۰۹ | جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
01 / 9 / 11 احمد جنتی007 1 ساعت -h3li0p4us3 ツ بن موقت
 • نام پلیر : احمد جنتی007
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:219473835
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 31.57.141.49
 • علت بن : Toxic Bahavior
 • تاریخ اتمام بن : ۱۴:۰۹ | جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : -h3li0p4us3 ツ
 • تاریخ بن : ۱۳:۰۹ | جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
01 / 9 / 11 BaBaHooman 2 روز S07 بن موقت
 • نام پلیر : BaBaHooman
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:442765690
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 2.190.13.203
 • علت بن : !admin
 • تاریخ اتمام بن : ۰۹:۰۹ | یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : S07
 • تاریخ بن : ۰۹:۰۹ | جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
01 / 9 / 11 VimDad 10 دقیقه S07 بن منقضی شد
 • نام پلیر : VimDad
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:517317032
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.123.163.108
 • علت بن : Spamming Mic/Chat
 • تاریخ اتمام بن : ۱۰:۰۹ | جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : S07
 • تاریخ بن : ۰۹:۰۹ | جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
01 / 9 / 11 شخص حاجی 1 ساعت [Duplicate Account] بن منقضی شد
 • نام پلیر : شخص حاجی
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:658671564
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #4 [128 Tick]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 80.191.134.40
 • علت بن : Account is Duplicate
 • تاریخ اتمام بن : ۰۳:۰۹ | جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [Duplicate Account]
 • تاریخ بن : ۰۲:۰۹ | جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
01 / 9 / 11 شخص حاجی 1 ساعت [Duplicate Account] بن منقضی شد
 • نام پلیر : شخص حاجی
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:658671564
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #4 [128 Tick]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 80.191.134.40
 • علت بن : Account is Duplicate
 • تاریخ اتمام بن : ۰۳:۰۹ | جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [Duplicate Account]
 • تاریخ بن : ۰۲:۰۹ | جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
01 / 9 / 11 شخص حاجی 1 ساعت [Duplicate Account] بن منقضی شد
 • نام پلیر : شخص حاجی
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:658671564
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 80.191.134.40
 • علت بن : Account is Duplicate
 • تاریخ اتمام بن : ۰۳:۰۹ | جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [Duplicate Account]
 • تاریخ بن : ۰۲:۰۹ | جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
01 / 9 / 11 شخص حاجی 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : شخص حاجی
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:658671564
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 80.191.134.40
 • علت بن : [VIP] ✪ izZay
 • تاریخ اتمام بن : ۰۲:۰۹ | جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۰۲:۰۹ | جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
01 / 9 / 10 dr_stop 1 ماه AliCheater بن موقت
 • نام پلیر : dr_stop
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:740223151
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.213.187.166
 • علت بن : Multi-Hack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۹:۱۰ | یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : AliCheater
 • تاریخ بن : ۲۳:۰۹ | پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
01 / 9 / 10 WaRPoVer_UA 2 روز Amir Zexon بن موقت
 • نام پلیر : WaRPoVer_UA
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:738097037
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #4 [128 Tick]
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 194.9.14.100
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۲۳:۰۹ | شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : Amir Zexon
 • تاریخ بن : ۲۳:۰۹ | پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
01 / 9 / 10 m*f Double G 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : m*f Double G
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:460535463
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.106.147.145
 • علت بن : [VIP] NaturAL
 • تاریخ اتمام بن : ۲۳:۰۹ | پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۲۳:۰۹ | پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
01 / 9 / 10 Harry Joins 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : Harry Joins
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:721358629
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #4 [128 Tick]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 212.80.12.106
 • علت بن : [VIP] ONTILIX
 • تاریخ اتمام بن : ۲۳:۰۹ | پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۲۳:۰۹ | پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
01 / 9 / 10 - - - 1 ماه -h3li0p4us3 ツ بن موقت
 • نام پلیر : - - -
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:733293353
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #4 [128 Tick]
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.121.13.109
 • علت بن : Spinhack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۸:۱۰ | یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : -h3li0p4us3 ツ
 • تاریخ بن : ۲۲:۰۹ | پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
01 / 9 / 10 Ali 1 ماه -h3li0p4us3 ツ بن موقت
 • نام پلیر : Ali
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:617812487
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 178.239.147.159
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۷:۱۰ | یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : -h3li0p4us3 ツ
 • تاریخ بن : ۲۱:۰۹ | پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
01 / 9 / 10 - - - 1 ماه AliCheater بن موقت
 • نام پلیر : - - -
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:620361231
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی :
 • علت بن : Mic spamming
 • تاریخ اتمام بن : ۰۷:۱۰ | یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : AliCheater
 • تاریخ بن : ۲۱:۰۹ | پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
01 / 9 / 10 ✪Alanwak 3 روز AliCheater بن موقت
 • نام پلیر : ✪Alanwak
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:456181212
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 151.240.254.70
 • علت بن : Multi-Hack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۱:۰۹ | یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : AliCheater
 • تاریخ بن : ۲۱:۰۹ | پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
01 / 9 / 10 peine 10 دقیقه AliCheater بن منقضی شد
 • نام پلیر : peine
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:620361231
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 151.240.22.161
 • علت بن : Spamming Mic/Chat
 • تاریخ اتمام بن : ۲۱:۰۹ | پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : AliCheater
 • تاریخ بن : ۲۱:۰۹ | پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
01 / 9 / 10 ... 1 ساعت [Duplicate Account] بن منقضی شد
 • نام پلیر : ...
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:739805021
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 151.240.190.42
 • علت بن : Account is Duplicate
 • تاریخ اتمام بن : ۲۲:۰۹ | پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [Duplicate Account]
 • تاریخ بن : ۲۱:۰۹ | پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
01 / 9 / 10 Sky 2 روز روباه ژووون بن موقت
 • نام پلیر : Sky
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:739687076
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 89.198.180.197
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۰:۰۹ | شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : روباه ژووون
 • تاریخ بن : ۲۰:۰۹ | پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
01 / 9 / 10 shodi ? 10 دقیقه AliCheater بن منقضی شد
 • نام پلیر : shodi ?
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:543051626
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 37.255.142.89
 • علت بن : Spamming Mic/Chat
 • تاریخ اتمام بن : ۲۰:۰۹ | پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : AliCheater
 • تاریخ بن : ۲۰:۰۹ | پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
لیست بن شدگان درحال اتصال به سرور
Solo[A] ۵ ساعت پیش
Sky ۱۴ ساعت پیش
Sky ۱۴ ساعت پیش
Harry Joins ۱۴ ساعت پیش
๖ۣۜ𝔩KHANᵗᶤᶻᶤ ۱۴ ساعت پیش
poudli57 ۱۵ ساعت پیش
salam ۱۵ ساعت پیش
salam ۱۵ ساعت پیش
... ۱۶ ساعت پیش
AZkOLS ۱۶ ساعت پیش
myself... ۱۶ ساعت پیش
poudli57 ۱۷ ساعت پیش
poudli57 ۱۷ ساعت پیش
1.dragon.1 ۱۸ ساعت پیش
myself... ۲۰ ساعت پیش
♥ BaBaﮩBoZorG♥ ۲۳ ساعت پیش
Avanter ۲۳ ساعت پیش
Solo[A] ۲۳ ساعت پیش
Avanter ۱ روز پیش
کریم سوسکه ۱ روز پیش