چراCSGOSkin?

لیست پلیر های بن شده در سرور ها در اینجا موجود است و جهت هرگونه پیگیری بن میبایست با پشتیبانی در ارتباط باشید

تاریخ بن نام مدت زمان ادمین وضعیت
02 / 1 / 27 69 7 روز LmfaoHAX بن منقضی شد
 • نام پلیر : 69
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:758325423
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 151.246.201.240
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۱:۰۲ | یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : LmfaoHAX
 • تاریخ بن : ۲۱:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 Carl Johnson 1 ساعت [Duplicate Account] بن منقضی شد
 • نام پلیر : Carl Johnson
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:511472689
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.219.57.221
 • علت بن : Account is Duplicate
 • تاریخ اتمام بن : ۲۲:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [Duplicate Account]
 • تاریخ بن : ۲۱:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 - - - 7 روز LmfaoHAX بن منقضی شد
 • نام پلیر : - - -
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:596356855
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی :
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۰:۰۲ | یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : LmfaoHAX
 • تاریخ بن : ۲۰:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 Deadpool 7 روز LmfaoHAX بن منقضی شد
 • نام پلیر : Deadpool
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:197298662
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.219.57.221
 • علت بن : wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۰:۰۲ | یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : LmfaoHAX
 • تاریخ بن : ۲۰:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 kosskos237 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : kosskos237
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:706066812
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 2.147.168.222
 • علت بن : [VIP] bred
 • تاریخ اتمام بن : ۲۰:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۹:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 devilarsen 10 دقیقه ᴍ ᴍ ᴅ_ʜ ᴠ ʜ بن منقضی شد
 • نام پلیر : devilarsen
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:711362752
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : AX.WIELDER
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 109.125.185.56
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۹:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : ᴍ ᴍ ᴅ_ʜ ᴠ ʜ
 • تاریخ بن : ۱۹:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 گوگل 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : گوگل
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:768210269
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 151.246.33.213
 • علت بن : [VIP] bred
 • تاریخ اتمام بن : ۱۹:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۸:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 مولتی کافه 3 روز BONES بن منقضی شد
 • نام پلیر : مولتی کافه
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:453342025
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 86.105.136.130
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۶:۰۱ | چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : BONES
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 h.lykkan 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : h.lykkan
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:766578593
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 95.64.0.155
 • علت بن : [VIP] ONYX | нssη
 • تاریخ اتمام بن : ۱۴:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۴:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 [FIL] Ho3ein 'XXVI Fps' 1 روز H a M e D بن منقضی شد
 • نام پلیر : [FIL] Ho3ein 'XXVI Fps'
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:604661753
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 83.123.228.184
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۱:۰۱ | دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : H a M e D
 • تاریخ بن : ۱۱:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 27 Sƈαɾlҽƚƚ 1 روز H a M e D بن منقضی شد
 • نام پلیر : Sƈαɾlҽƚƚ
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:542657107
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 94.183.33.129
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۱:۰۱ | دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : H a M e D
 • تاریخ بن : ۱۱:۰۱ | یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 26 𝖎𝖈𝖊 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : 𝖎𝖈𝖊
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:713951206
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.112.189.137
 • علت بن : [VIP] Moon Knight
 • تاریخ اتمام بن : ۱۶:۰۱ | شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۱ | شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 26 Sina M.R.Z 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : Sina M.R.Z
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:767918086
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #3 [128 Tick]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.239.255.75
 • علت بن : [VIP] OZHEN
 • تاریخ اتمام بن : ۰۱:۰۱ | شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۰۱:۰۱ | شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 26 Satellite Ping 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : Satellite Ping
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:443224324
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 89.37.15.82
 • علت بن : [VIP] -ƧIЯ_ΛMIП-
 • تاریخ اتمام بن : ۰۱:۰۱ | شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۰۰:۰۱ | شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 26 1hz 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : 1hz
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:613595725
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #3 [128 Tick]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.202.72.17
 • علت بن : [VIP] OZHEN
 • تاریخ اتمام بن : ۰۰:۰۱ | شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۰۰:۰۱ | شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 25 uwu 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : uwu
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:753563179
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #3 [128 Tick]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.232.120.243
 • علت بن : [VIP] 𝑱𝒂𝒚𝒛
 • تاریخ اتمام بن : ۲۳:۰۱ | جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۲۲:۰۱ | جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 25 - - - 1 ماه HeadELite بن منقضی شد
 • نام پلیر : - - -
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:767322399
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی :
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۸:۰۲ | دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : HeadELite
 • تاریخ بن : ۲۲:۰۱ | جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 25 sorena 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : sorena
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:505480216
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 81.29.248.58
 • علت بن : [VIP] Naghash
 • تاریخ اتمام بن : ۲۲:۰۱ | جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۲۲:۰۱ | جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 25 titoramim 1 ماه HeadELite بن منقضی شد
 • نام پلیر : titoramim
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:764958910
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.124.222.153
 • علت بن : Multi-Hack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۸:۰۲ | دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : HeadELite
 • تاریخ بن : ۲۲:۰۱ | جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
02 / 1 / 25 MrTMontana 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : MrTMontana
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:741494001
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 37.202.213.172
 • علت بن : [VIP] ONYX | нssη
 • تاریخ اتمام بن : ۲۱:۰۱ | جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۲۱:۰۱ | جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
لیست بن شدگان درحال اتصال به سرور
♡¸•*★𝑀𝒶𝓈𝔦𝔥 ۱۰ ماه پیش
Deadpool ۱۰ ماه پیش
devilarsen ۱۰ ماه پیش
[FIL] Ho3ein 'XXVI Fps' ۱۰ ماه پیش
hover ツ ۱۰ ماه پیش
𝖎𝖈𝖊 ۱۰ ماه پیش
𝖎𝖈𝖊 ۱۰ ماه پیش
S1mplO ۱۰ ماه پیش
Sina M.R.Z ۱۰ ماه پیش
titoramim ۱۰ ماه پیش
MrTMontana ۱۰ ماه پیش
Alioox ۱۰ ماه پیش
khode car ۱۰ ماه پیش
VinC3NT ۱۰ ماه پیش
3spresso0usa ۱۰ ماه پیش
3spresso0usa ۱۰ ماه پیش
big-COCK ۱۰ ماه پیش
ario ۱۰ ماه پیش
nobanforamir ۱۰ ماه پیش
savage ۱۰ ماه پیش