چراCSGOSkin?

اشتراک ادمین سرور

یکی از ادمین های ما باشید و به مدیریت سرور بپردازید !

خرید اشتراک ماهانه

اشتراک VIP سرور

با اشتراک ویژه در سرور ، از سایر پلیر ها متمایز باشید و خاص باشید

خرید اشتراک ماهانه

کلیه روند خرید اشتراک برای سرور بصورت خودکار صورت می گیرد