چراCSGOSkin?

لیست پلیر های بن شده در سرور ها در اینجا موجود است و جهت هرگونه پیگیری بن میبایست با پشتیبانی در ارتباط باشید

تاریخ بن نام مدت زمان ادمین وضعیت
00 / 3 / 24 zakhar 2 روز DevMirdi بن موقت
 • نام پلیر : zakhar
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:609467055
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 151.240.199.175
 • علت بن : Multi-Hack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۰:۰۳ | چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : DevMirdi
 • تاریخ بن : ۰۰:۰۳ | دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
00 / 3 / 23 [firefly]victor دائم Anti-Cheat بن دائم
 • نام پلیر : [firefly]victor
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:196175761
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Knife/Fun Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : بن دائم
 • آی پی : 5.232.115.141
 • علت بن : SMAC 0.8.7.1: ConVar r_aspectratio violation
 • تاریخ اتمام بن : - - - - - - -
 • توسط ادمین : Anti-Cheat
 • تاریخ بن : ۲۳:۰۳ | یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
00 / 3 / 23 admin poli = konixD 7 روز DevMirdi بن موقت
 • نام پلیر : admin poli = konixD
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:99283618
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | #1 Public Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 37.98.125.122
 • علت بن : Spamming Mic/Chat
 • تاریخ اتمام بن : ۲۱:۰۳ | یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : DevMirdi
 • تاریخ بن : ۲۱:۰۳ | یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
00 / 3 / 23 Dream 6 ساعت DevMirdi بن موقت
 • نام پلیر : Dream
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:120397767
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 80.210.217.23
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۰۱:۰۳ | دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : DevMirdi
 • تاریخ بن : ۱۹:۰۳ | یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
00 / 3 / 23 乇爪乇ㄚㄒ 1 ماه StatTrak™ R.I.P | ✪ SAM بن موقت
 • نام پلیر : 乇爪乇ㄚㄒ
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:569864371
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | #1 Public Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 31.57.163.75
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۴:۰۴ | چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : StatTrak™ R.I.P | ✪ SAM
 • تاریخ بن : ۱۸:۰۳ | یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
00 / 3 / 23 MTNAWP 1 ماه StatTrak™ R.I.P | ✪ SAM آنبن شد
 • نام پلیر : MTNAWP
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:600768638
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | #1 Public Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : آنبن شد
 • آی پی : 5.122.163.196
 • علت بن : Wallhack
 • دلیل آنبن : اا
 • توسط ادمین : StatTrak™ R.I.P | ✪ SAM
 • تاریخ بن : ۱۸:۰۳ | یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
00 / 3 / 23 god kardet 2 روز | ƨoяoυƨн | بن موقت
 • نام پلیر : god kardet
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:606941898
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | #1 Public Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 2.147.165.163
 • علت بن : Spamming Mic/Chat
 • تاریخ اتمام بن : ۱۲:۰۳ | سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : | ƨoяoυƨн |
 • تاریخ بن : ۱۲:۰۳ | یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
00 / 3 / 23 شاخ منم :))) 1 ماه HESAM بن موقت
 • نام پلیر : شاخ منم :)))
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:609945352
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 94.183.228.60
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۲:۰۴ | سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : HESAM
 • تاریخ بن : ۱۲:۰۳ | یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
00 / 3 / 22 TheViper 6 ساعت DevMirdi بن موقت
 • نام پلیر : TheViper
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:580891628
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 2.188.82.124
 • علت بن : Multi-Hack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۵:۰۳ | یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : DevMirdi
 • تاریخ بن : ۲۳:۰۳ | شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
00 / 3 / 22 LaWliET 6 ساعت DevMirdi بن موقت
 • نام پلیر : LaWliET
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:572692093
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 37.129.172.44
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۰۵:۰۳ | یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : DevMirdi
 • تاریخ بن : ۲۳:۰۳ | شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
00 / 3 / 22 mr.max 1 ماه | ƨoяoυƨн | بن موقت
 • نام پلیر : mr.max
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:608207817
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | #1 Public Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.232.45.247
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۰۸:۰۴ | سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : | ƨoяoυƨн |
 • تاریخ بن : ۲۲:۰۳ | شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
00 / 3 / 22 Vip_Muse(AghaMasih) 1 ماه DevMirdi آنبن شد
 • نام پلیر : Vip_Muse(AghaMasih)
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:217532834
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | #1 Public Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : آنبن شد
 • آی پی : 151.241.218.58
 • علت بن : !fahashi
 • دلیل آنبن : تشخیص اوونر
 • توسط ادمین : DevMirdi
 • تاریخ بن : ۲۲:۰۳ | شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
00 / 3 / 22 instagram:Rextor_Games 10 دقیقه DevMirdi بن منقضی شد
 • نام پلیر : instagram:Rextor_Games
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:551978167
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | #1 Public Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 164.138.137.219
 • علت بن : !fun
 • تاریخ اتمام بن : ۲۰:۰۳ | شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : DevMirdi
 • تاریخ بن : ۲۰:۰۳ | شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
00 / 3 / 22 Navid JokeR 7 روز DevMirdi بن موقت
 • نام پلیر : Navid JokeR
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:564974471
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.214.232.179
 • علت بن : Mic spamming
 • تاریخ اتمام بن : ۱۹:۰۳ | شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : DevMirdi
 • تاریخ بن : ۱۹:۰۳ | شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
00 / 3 / 22 Savash 6 ساعت DevMirdi بن منقضی شد
 • نام پلیر : Savash
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:464082649
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 151.240.197.192
 • علت بن : Multi-Hack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۱:۰۳ | یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : DevMirdi
 • تاریخ بن : ۱۹:۰۳ | شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
00 / 3 / 22 MmD_-00:00_- 6 ساعت DevMirdi بن منقضی شد
 • نام پلیر : MmD_-00:00_-
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:608689707
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 151.245.118.151
 • علت بن : Multi-Hack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۱:۰۳ | یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : DevMirdi
 • تاریخ بن : ۱۹:۰۳ | شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
00 / 3 / 22 rfc 6 ساعت HESAM بن منقضی شد
 • نام پلیر : rfc
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:608520889
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 31.59.92.250
 • علت بن : Spamming Mic/Chat
 • تاریخ اتمام بن : ۲۲:۰۳ | شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : HESAM
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۳ | شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
00 / 3 / 22 alpha 6 ساعت HESAM بن منقضی شد
 • نام پلیر : alpha
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:231626217
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 2.176.96.38
 • علت بن : Spamming Mic/Chat
 • تاریخ اتمام بن : ۲۲:۰۳ | شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : HESAM
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۳ | شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
00 / 3 / 22 Ali_Proy 1 ماه StatTrak™ R.I.P | ✪ SAM بن موقت
 • نام پلیر : Ali_Proy
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:608783385
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | #1 Public Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 46.167.144.14
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۱:۰۴ | سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : StatTrak™ R.I.P | ✪ SAM
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۳ | شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
00 / 3 / 22 ReaL Ar7 1 ماه | ƨoяoυƨн | بن موقت
 • نام پلیر : ReaL Ar7
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:149673898
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | #1 Public Iran [!ws !knife !glove !music]
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 188.159.192.57
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۲۳:۰۴ | دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : | ƨoяoυƨн |
 • تاریخ بن : ۱۳:۰۳ | شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
لیست بن شدگان درحال اتصال به سرور
( ̄へ ̄ 凸 ۳ ساعت پیش
admin poli = konixD ۴ ساعت پیش
elfoy ۶ ساعت پیش
Savash ۶ ساعت پیش
Navid JokeR ۷ ساعت پیش
Navid JokeR ۷ ساعت پیش
Mr☺Murderer ۷ ساعت پیش
乇爪乇ㄚㄒ ۷ ساعت پیش
Ali_Proy ۹ ساعت پیش
Mr☺Murderer ۱۰ ساعت پیش
kako-AK.47- ۱۰ ساعت پیش
ezo ۱۱ ساعت پیش
*O-O* ۱۱ ساعت پیش
Rdiklism ۱۱ ساعت پیش
god kardet ۱۱ ساعت پیش
Ali_Proy ۱۲ ساعت پیش
Ali_Proy ۱۲ ساعت پیش
kako-AK.47- ۱۳ ساعت پیش
Blink//the fake one// ۱۴ ساعت پیش
kako-AK.47- ۱۴ ساعت پیش