چراCSGOSkin?

لیست پلیر های بن شده در سرور ها در اینجا موجود است و جهت هرگونه پیگیری بن میبایست با پشتیبانی در ارتباط باشید

تاریخ بن نام مدت زمان ادمین وضعیت
00 / 9 / 9 Che 2 روز -VaxTerieoW^ بن موقت
 • نام پلیر : Che
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:65604467
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.112.14.99
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۰۰:۰۹ | پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : -VaxTerieoW^
 • تاریخ بن : ۰۰:۰۹ | سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
00 / 9 / 8 - - - 3 روز Kitty Cat بن موقت
 • نام پلیر : - - -
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:631693041
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Knife/Fun
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی :
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۳:۰۹ | پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : Kitty Cat
 • تاریخ بن : ۲۳:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
00 / 9 / 8 Snek 1 ماه -VaxTerieoW^ بن موقت
 • نام پلیر : Snek
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:631318101
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.59.7.221
 • علت بن : Multi-Hack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۶:۱۰ | پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : -VaxTerieoW^
 • تاریخ بن : ۲۰:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
00 / 9 / 8 hosseinalmasipor13881388 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : hosseinalmasipor13881388
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:507477873
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 185.119.240.14
 • علت بن : [VIP] ! ʙᴀʙᴇ [ᴏɴᴇᴛᴀʙ]
 • تاریخ اتمام بن : ۲۰:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۲۰:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
00 / 9 / 8 [Aim]-[aWp maN1aK]-[FPS] دائم Anti-Cheat بن دائم
 • نام پلیر : [Aim]-[aWp maN1aK]-[FPS]
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:600418763
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن دائم
 • آی پی : 178.46.71.229
 • علت بن : Anti-Cheat : Обнаружен обход задержки приседания
 • تاریخ اتمام بن : - - - - - - -
 • توسط ادمین : Anti-Cheat
 • تاریخ بن : ۱۹:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
00 / 9 / 8 blⒶck︻デWOlF 一 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : blⒶck︻デWOlF 一
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:549386386
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.238.149.241
 • علت بن : [VIP] ! ʙᴀʙᴇ [ᴏɴᴇᴛᴀʙ]
 • تاریخ اتمام بن : ۲۰:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۹:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
00 / 9 / 8 hosseinalmasipor13881388 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : hosseinalmasipor13881388
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:507477873
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 185.119.240.14
 • علت بن : [VIP] ! ʙᴀʙᴇ [ᴏɴᴇᴛᴀʙ]
 • تاریخ اتمام بن : ۱۹:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۹:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
00 / 9 / 8 бустер 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : бустер
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:562740980
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.138.84.229
 • علت بن : [VIP] AA☠︎x✘︎kILlEr➊
 • تاریخ اتمام بن : ۱۸:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۸:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
00 / 9 / 8 KILLER 1 ماه -VaxTerieoW^ بن موقت
 • نام پلیر : KILLER
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:565451189
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.74.206.102
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۱:۱۰ | پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : -VaxTerieoW^
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
00 / 9 / 8 koosha_b0 2 روز StatTrak™ R.I.P | ✪ SAM بن موقت
 • نام پلیر : koosha_b0
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:561182865
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 217.77.116.234
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۲:۰۹ | چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : StatTrak™ R.I.P | ✪ SAM
 • تاریخ بن : ۱۲:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
00 / 9 / 8 - - - 1 ماه StatTrak™ R.I.P | ✪ SAM بن موقت
 • نام پلیر : - - -
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:149573259
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.3.213.20
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۲:۱۰ | چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : StatTrak™ R.I.P | ✪ SAM
 • تاریخ بن : ۱۲:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
00 / 9 / 8 Ostahosein دائم Anti-Cheat بن دائم
 • نام پلیر : Ostahosein
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:629466674
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن دائم
 • آی پی : 89.219.119.16
 • علت بن : Anti-Cheat : Aimlock Detected
 • تاریخ اتمام بن : - - - - - - -
 • توسط ادمین : Anti-Cheat
 • تاریخ بن : ۱۲:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
00 / 9 / 8 ostahosein12 1 ماه Edvard بن موقت
 • نام پلیر : ostahosein12
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:631952101
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 89.219.119.16
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۲۱:۱۰ | چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : Edvard
 • تاریخ بن : ۱۱:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
00 / 9 / 8 RiG 1 ماه StatTrak™ R.I.P | ✪ SAM بن موقت
 • نام پلیر : RiG
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:611633237
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 109.125.169.233
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۰:۱۰ | چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : StatTrak™ R.I.P | ✪ SAM
 • تاریخ بن : ۱۰:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
00 / 9 / 8 ostahosein12 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : ostahosein12
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:631952101
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 89.219.119.16
 • علت بن : [VIP] Oreggall BeAsT
 • تاریخ اتمام بن : ۱۰:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۰:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
00 / 9 / 7 8=====D دائم Anti-Cheat بن دائم
 • نام پلیر : 8=====D
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:629085352
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن دائم
 • آی پی : 2.147.132.74
 • علت بن : [Anti-Cheat ] Anti-Duck-Delay Detected
 • تاریخ اتمام بن : - - - - - - -
 • توسط ادمین : Anti-Cheat
 • تاریخ بن : ۲۱:۰۹ | یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰
00 / 9 / 7 REZA.007 6 ساعت Edvard بن منقضی شد
 • نام پلیر : REZA.007
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:441680165
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 94.101.253.109
 • علت بن : No Smoke
 • تاریخ اتمام بن : ۰۲:۰۹ | دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : Edvard
 • تاریخ بن : ۲۰:۰۹ | یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰
00 / 9 / 7 ❤NFC_Bot❤ 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : ❤NFC_Bot❤
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:630995412
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 91.226.142.253
 • علت بن : [VIP] - YaDulAh PEEK !
 • تاریخ اتمام بن : ۱۵:۰۹ | یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۹ | یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰
00 / 9 / 7 Emin 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : Emin
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:592513464
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.126.70.116
 • علت بن : [VIP] - YaDulAh PEEK !
 • تاریخ اتمام بن : ۱۵:۰۹ | یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۹ | یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰
00 / 9 / 7 koosha_b0 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : koosha_b0
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:561182865
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 91.190.89.154
 • علت بن : [VIP] (*$4j@d*) {ToKio}
 • تاریخ اتمام بن : ۱۴:۰۹ | یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۴:۰۹ | یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰
لیست بن شدگان درحال اتصال به سرور
SaMeT ۳ ساعت پیش
blⒶck︻デWOlF 一 ۸ ساعت پیش
hosseinalmasipor13881388 ۸ ساعت پیش
hosseinalmasipor13881388 ۸ ساعت پیش
hosseinalmasipor13881388 ۸ ساعت پیش
Z_V_Z_D_O_H_K_A-/^-^ ۹ ساعت پیش
Ackerman ۱۰ ساعت پیش
Sãmaêl ۱۰ ساعت پیش
amirabbasfj ۱۱ ساعت پیش
Ackerman ۱۱ ساعت پیش
KILLER ۱۲ ساعت پیش
KILLER ۱۲ ساعت پیش
WOLF ۱۲ ساعت پیش
WOLF ۱۳ ساعت پیش
Ackerman ۱۴ ساعت پیش
Ostahosein ۱۵ ساعت پیش
SaMeT ۱۶ ساعت پیش
فک خسته l Chomley ۱۶ ساعت پیش
فک خسته l Chomley ۱۶ ساعت پیش
RiG ۱۷ ساعت پیش