چراCSGOSkin?

لیست پلیر های بن شده در سرور ها در اینجا موجود است و جهت هرگونه پیگیری بن میبایست با پشتیبانی در ارتباط باشید

تاریخ بن نام مدت زمان ادمین وضعیت
01 / 7 / 13 𝙆 ı 𝙇 𝙇 𝙚 𝙧 7 روز بن موقت
 • نام پلیر : 𝙆 ı 𝙇 𝙇 𝙚 𝙧
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:636134116
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : TBGP | Public Match Server #Mahsa_Amini
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 46.167.158.215
 • علت بن : Baba Shakh
 • تاریخ اتمام بن : ۱۹:۰۷ | چهارشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین :
 • تاریخ بن : ۱۹:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
01 / 7 / 13 Mr.[NoBoDy] 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن موقت
 • نام پلیر : Mr.[NoBoDy]
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:439434607
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.232.183.133
 • علت بن : [VIP] Sniper God
 • تاریخ اتمام بن : ۱۹:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۹:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
01 / 7 / 13 N.O.P.O 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : N.O.P.O
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:534345651
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #4 [128 Tick]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 151.240.27.180
 • علت بن : [VIP] кᵢNģ ᶨᶿкễГ
 • تاریخ اتمام بن : ۱۹:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۹:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
01 / 7 / 13 babat 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : babat
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:721583157
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 151.235.229.48
 • علت بن : [VIP] 🅺night🅷ood
 • تاریخ اتمام بن : ۱۷:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۷:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
01 / 7 / 13 بچه خوشگل 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : بچه خوشگل
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:591452856
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 2.179.142.214
 • علت بن : [VIP] Skies
 • تاریخ اتمام بن : ۱۶:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
01 / 7 / 13 haj.konar 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : haj.konar
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:717143891
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 91.251.65.89
 • علت بن : [VIP] InSaNe
 • تاریخ اتمام بن : ۱۶:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
01 / 7 / 13 اژدر ناکاوت 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : اژدر ناکاوت
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:603266625
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #4 [128 Tick]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 2.179.164.125
 • علت بن : [VIP] !nFeRNaL MeTaL
 • تاریخ اتمام بن : ۱۶:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
01 / 7 / 13 Baloch 10 دقیقه !nFeRNaL MeTaL بن منقضی شد
 • نام پلیر : Baloch
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:542704305
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Mix
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 83.122.239.177
 • علت بن : General Exploit
 • تاریخ اتمام بن : ۱۶:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : !nFeRNaL MeTaL
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
01 / 7 / 13 LeFtOvEr 1 روز Deminus بن موقت
 • نام پلیر : LeFtOvEr
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:585811860
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 176.65.161.1
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۵:۰۷ | پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : Deminus
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
01 / 7 / 13 faceituser#khameneii killer 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : faceituser#khameneii killer
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:714713708
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #3 [128 Tick]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 31.59.90.40
 • علت بن : [VIP] RedM
 • تاریخ اتمام بن : ۱۵:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
01 / 7 / 13 دکتر جک 2 روز -MeeT1 بن موقت
 • نام پلیر : دکتر جک
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:721495254
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.126.30.226
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۵:۰۷ | جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : -MeeT1
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
01 / 7 / 13 aliam 2 روز -MeeT1 بن موقت
 • نام پلیر : aliam
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:719002668
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.126.177.247
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۵:۰۷ | جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : -MeeT1
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
01 / 7 / 13 amirhosseinasgari1384 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : amirhosseinasgari1384
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:628163905
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 188.253.54.49
 • علت بن : [VIP] Sniper God
 • تاریخ اتمام بن : ۱۴:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۴:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
01 / 7 / 13 ASGHAR 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : ASGHAR
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:642586350
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #3 [128 Tick]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 2.188.92.192
 • علت بن : [VIP] Zyrus
 • تاریخ اتمام بن : ۱۴:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۳:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
01 / 7 / 13 HESAMSEKTEH 1 روز HamidRK #DudeMood بن موقت
 • نام پلیر : HESAMSEKTEH
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:707900292
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.250.78.115
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۳:۰۷ | پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : HamidRK #DudeMood
 • تاریخ بن : ۱۳:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
01 / 7 / 13 mNm 1 ساعت CS♛Army_kaneki_ بن منقضی شد
 • نام پلیر : mNm
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:554175693
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : TBGP | Public Match Server #Mahsa_Amini
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 46.167.133.197
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۴:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : CS♛Army_kaneki_
 • تاریخ بن : ۱۳:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
01 / 7 / 13 𝙆 ı 𝙇 𝙇 𝙚 𝙧 10 دقیقه بن منقضی شد
 • نام پلیر : 𝙆 ı 𝙇 𝙇 𝙚 𝙧
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:636134116
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : TBGP | Public Match Server #Mahsa_Amini
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 46.167.151.209
 • علت بن : Bede man bara refighet ok kon
 • تاریخ اتمام بن : ۱۱:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین :
 • تاریخ بن : ۱۱:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
01 / 7 / 13 CGTPC103 1 ساعت [Duplicate Account] بن منقضی شد
 • نام پلیر : CGTPC103
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:519082573
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 2.180.29.75
 • علت بن : Account is Duplicate
 • تاریخ اتمام بن : ۱۲:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [Duplicate Account]
 • تاریخ بن : ۱۱:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
01 / 7 / 13 CGTPC105 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : CGTPC105
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:554414441
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 2.180.29.75
 • علت بن : [VIP] RAGDAL
 • تاریخ اتمام بن : ۱۱:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۰:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
01 / 7 / 13 sex machine 2 روز - بن موقت
 • نام پلیر : sex machine
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:721081857
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : MoZ
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 151.240.255.216
 • علت بن : General Exploit
 • تاریخ اتمام بن : ۱۰:۰۷ | جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : -
 • تاریخ بن : ۱۰:۰۷ | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱
لیست بن شدگان درحال اتصال به سرور
Mr.[NoBoDy] ۲ دقیقه پیش
HESAMSEKTEH ۲ ساعت پیش
HAJI KIR KOLOFT ۳ ساعت پیش
HAJI KIR KOLOFT ۳ ساعت پیش
HESAMSEKTEH ۳ ساعت پیش
HESAMSEKTEH ۴ ساعت پیش
HESAMSEKTEH ۴ ساعت پیش
HESAMSEKTEH ۴ ساعت پیش
icypro ۵ ساعت پیش
icypro ۵ ساعت پیش
amirhosseinasgari1384 ۵ ساعت پیش
amirhosseinasgari1384 ۵ ساعت پیش
amirhosseinasgari1384 ۵ ساعت پیش
HESAMSEKTEH ۵ ساعت پیش
HESAMSEKTEH ۵ ساعت پیش
HESAMSEKTEH ۵ ساعت پیش
amiralisky ۵ ساعت پیش
ASGHAR ۵ ساعت پیش
HESAMSEKTEH ۵ ساعت پیش
HESAMSEKTEH ۵ ساعت پیش