چراCSGOSkin?

لیست پلیر های بن شده در سرور ها در اینجا موجود است و جهت هرگونه پیگیری بن میبایست با پشتیبانی در ارتباط باشید

تاریخ بن نام مدت زمان ادمین وضعیت
00 / 5 / 2 dooozakh دائم Anti-Cheat بن دائم
 • نام پلیر : dooozakh
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:602779984
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن دائم
 • آی پی : 5.127.224.249
 • علت بن : [Anti-Cheat ] Aimlock Detected
 • تاریخ اتمام بن : - - - - - - -
 • توسط ادمین : Anti-Cheat
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۵ | شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
00 / 5 / 2 Polar1ze 7 روز | ƨoяoυƨн | بن موقت
 • نام پلیر : Polar1ze
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:514932557
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 164.215.248.23
 • علت بن : Multi-Hack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۵:۰۵ | شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : | ƨoяoυƨн |
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۵ | شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
00 / 5 / 2 ᴾᶳʸᶜʰᵒ ᵏᶤˡˡᵉʳ 7 روز | ƨoяoυƨн | بن موقت
 • نام پلیر : ᴾᶳʸᶜʰᵒ ᵏᶤˡˡᵉʳ
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:557477759
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 83.122.253.55
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۱۵:۰۵ | شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : | ƨoяoυƨн |
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۵ | شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
00 / 5 / 2 CherNoboy 7 روز Deminus | Negev Man بن موقت
 • نام پلیر : CherNoboy
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:586891657
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 87.107.247.30
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۱۵:۰۵ | شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : Deminus | Negev Man
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۵ | شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
00 / 5 / 2 AmirRP 7 روز | ƨoяoυƨн | بن موقت
 • نام پلیر : AmirRP
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:566934804
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 95.162.160.29
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۴:۰۵ | شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : | ƨoяoυƨн |
 • تاریخ بن : ۱۴:۰۵ | شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
00 / 5 / 2 ⟁.ĪŦ.⟁ 1 ساعت Hole بن منقضی شد
 • نام پلیر : ⟁.ĪŦ.⟁
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:572404123
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.122.234.173
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۵:۰۵ | شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : Hole
 • تاریخ بن : ۰۴:۰۵ | شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
00 / 5 / 2 GHODRAT YILMAZ دائم Anti-Cheat بن دائم
 • نام پلیر : GHODRAT YILMAZ
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:616416159
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن دائم
 • آی پی : 5.127.253.248
 • علت بن : [Anti-Cheat ] Aimlock Detected
 • تاریخ اتمام بن : - - - - - - -
 • توسط ادمین : Anti-Cheat
 • تاریخ بن : ۰۳:۰۵ | شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
00 / 5 / 2 amirjj 1 ماه DΞVIL BLADΞ بن موقت
 • نام پلیر : amirjj
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:612709588
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.218.25.221
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۱۲:۰۶ | دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : DΞVIL BLADΞ
 • تاریخ بن : ۰۲:۰۵ | شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
00 / 5 / 2 panda003 1 ماه DΞVIL BLADΞ بن موقت
 • نام پلیر : panda003
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:609905105
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 83.122.98.238
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۱۰:۰۶ | دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : DΞVIL BLADΞ
 • تاریخ بن : ۰۰:۰۵ | شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
00 / 5 / 2 - - - 7 روز Gustav Ahr 666 بن موقت
 • نام پلیر : - - -
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:614364523
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی :
 • علت بن : General cheating/exploits
 • تاریخ اتمام بن : ۰۰:۰۵ | شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : Gustav Ahr 666
 • تاریخ بن : ۰۰:۰۵ | شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
00 / 5 / 2 Bonzai | بنزای 10 دقیقه Gustav Ahr 666 بن منقضی شد
 • نام پلیر : Bonzai | بنزای
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:614364523
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 2.179.188.87
 • علت بن : General Exploit
 • تاریخ اتمام بن : ۰۰:۰۵ | شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : Gustav Ahr 666
 • تاریخ بن : ۰۰:۰۵ | شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
00 / 5 / 1 R I C H 1 ماه Vector™ بن موقت
 • نام پلیر : R I C H
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:601074051
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 2.191.37.200
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۰۹:۰۶ | دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : Vector™
 • تاریخ بن : ۲۳:۰۵ | جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰
00 / 5 / 1 behradjoon 7 روز Gustav Ahr 666 بن موقت
 • نام پلیر : behradjoon
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:615935736
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.53.56.3
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۲:۰۵ | جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : Gustav Ahr 666
 • تاریخ بن : ۲۲:۰۵ | جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰
00 / 5 / 1 -F0xyX 1 ماه | ƨoяoυƨн | بن موقت
 • نام پلیر : -F0xyX
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:579641639
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.214.210.83
 • علت بن : Spamming Mic/Chat
 • تاریخ اتمام بن : ۰۸:۰۶ | دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : | ƨoяoυƨн |
 • تاریخ بن : ۲۲:۰۵ | جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰
00 / 5 / 1 MEHDI 1 ماه | ƨoяoυƨн | بن موقت
 • نام پلیر : MEHDI
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:601590169
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 151.246.32.59
 • علت بن : Spamming Mic/Chat
 • تاریخ اتمام بن : ۰۸:۰۶ | دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : | ƨoяoυƨн |
 • تاریخ بن : ۲۲:۰۵ | جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰
00 / 5 / 1 - - - 1 ماه StatTrak™ R.I.P | ✪ SAM بن موقت
 • نام پلیر : - - -
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:572021571
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی :
 • علت بن : Mic spamming
 • تاریخ اتمام بن : ۰۶:۰۶ | دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : StatTrak™ R.I.P | ✪ SAM
 • تاریخ بن : ۲۰:۰۵ | جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰
00 / 5 / 1 [TNT] Amir83 دائم Anti-Cheat بن دائم
 • نام پلیر : [TNT] Amir83
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:600549324
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Knife/Fun
 • وضعیت : بن دائم
 • آی پی : 2.191.148.242
 • علت بن : [Anti-Cheat ] Angle-Cheats Detected
 • تاریخ اتمام بن : - - - - - - -
 • توسط ادمین : Anti-Cheat
 • تاریخ بن : ۱۹:۰۵ | جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰
00 / 5 / 1 GaMaj 1 ماه SKIES بن موقت
 • نام پلیر : GaMaj
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:615883998
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.127.0.189
 • علت بن : Multi-Hack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۲:۰۶ | دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : SKIES
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۵ | جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰
00 / 5 / 1 lastgam e دائم MmdGameNet بن دائم
 • نام پلیر : lastgam e
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:613707534
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن دائم
 • آی پی : 151.240.103.33
 • علت بن : عشقم میکشه
 • تاریخ اتمام بن : - - - - - - -
 • توسط ادمین : MmdGameNet
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۵ | جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰
00 / 5 / 1 ᴀsʜᴋᴀɴ 1 ماه | ƨoяoυƨн | بن موقت
 • نام پلیر : ᴀsʜᴋᴀɴ
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:557755665
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.236.41.143
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۲۳:۰۵ | یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : | ƨoяoυƨн |
 • تاریخ بن : ۱۳:۰۵ | جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰
لیست بن شدگان درحال اتصال به سرور
CherNoboy ۵۰ دقیقه پیش
CherNoboy ۵۰ دقیقه پیش
ᴾᶳʸᶜʰᵒ ᵏᶤˡˡᵉʳ ۱ ساعت پیش
panda003 ۴ ساعت پیش
WOLF IRAN ۵ ساعت پیش
WOLF IRAN ۵ ساعت پیش
n1cot1n ۱۲ ساعت پیش
Shahin || ⭕⃤ ۱۴ ساعت پیش
MorGaN ۱۵ ساعت پیش
Shahin || ⭕⃤ ۱۵ ساعت پیش
MorGaN ۱۵ ساعت پیش
N E G A N ۱۵ ساعت پیش
cute ۱۵ ساعت پیش
N A V I D ۱۵ ساعت پیش
Shahin || ⭕⃤ ۱۶ ساعت پیش
240hz Coming. i'll be back soon ۱۶ ساعت پیش
behradjoon ۱۷ ساعت پیش
amoo kamrani ۱۸ ساعت پیش
navidscarface ۱۹ ساعت پیش
mahd_!_ ۱۹ ساعت پیش