چراCSGOSkin?

لیست پلیر های بن شده در سرور ها در اینجا موجود است و جهت هرگونه پیگیری بن میبایست با پشتیبانی در ارتباط باشید

تاریخ بن نام مدت زمان ادمین وضعیت
00 / 8 / 2 Miss.Gelofen 1 ماه Dr0_0Lag بن موقت
 • نام پلیر : Miss.Gelofen
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:627959059
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 151.243.109.33
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۰۱:۰۹ | چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : Dr0_0Lag
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۸ | یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰
00 / 8 / 2 parham 1 ماه | ƨoяoυƨн | بن موقت
 • نام پلیر : parham
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:627572514
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.237.128.139
 • علت بن : Multi-Hack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۱:۰۹ | چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : | ƨoяoυƨн |
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۸ | یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰
00 / 8 / 2 Toot Farengi ???? 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : Toot Farengi ????
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:508451503
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 151.234.151.121
 • علت بن : [VIP] ToKio
 • تاریخ اتمام بن : ۰۲:۰۸ | یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۰۲:۰۸ | یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰
00 / 8 / 2 mamalihastam12 3 روز Deminus | Negev Man بن موقت
 • نام پلیر : mamalihastam12
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:626739502
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 188.253.46.28
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۰:۰۸ | چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : Deminus | Negev Man
 • تاریخ بن : ۰۰:۰۸ | یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰
00 / 8 / 1 NiMaS 3 روز Deminus | Negev Man بن موقت
 • نام پلیر : NiMaS
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:230319171
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 188.136.221.199
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۲:۰۸ | سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : Deminus | Negev Man
 • تاریخ بن : ۲۲:۰۸ | شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
00 / 8 / 1 erfangame2020 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : erfangame2020
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:613272259
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.219.184.235
 • علت بن : [VIP] Erectus Irondick
 • تاریخ اتمام بن : ۲۰:۰۸ | شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۲۰:۰۸ | شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
00 / 8 / 1 ariamaneshkiarash 7 روز Madzi بن موقت
 • نام پلیر : ariamaneshkiarash
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:555809492
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 95.162.134.192
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۸:۰۸ | شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : Madzi
 • تاریخ بن : ۱۸:۰۸ | شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
00 / 8 / 1 Noonlavash 1 ماه | ƨoяoυƨн | بن موقت
 • نام پلیر : Noonlavash
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:622583482
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 151.240.31.28
 • علت بن : Spamming Mic/Chat
 • تاریخ اتمام بن : ۰۴:۰۹ | سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : | ƨoяoυƨн |
 • تاریخ بن : ۱۸:۰۸ | شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
00 / 8 / 1 .:BL1TZ:. 1 ماه | ƨoяoυƨн | بن موقت
 • نام پلیر : .:BL1TZ:.
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:596409176
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.219.194.196
 • علت بن : Multi-Hack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۴:۰۹ | سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : | ƨoяoυƨн |
 • تاریخ بن : ۱۸:۰۸ | شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
00 / 8 / 1 erf123an0ke 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : erf123an0ke
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:627335027
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 31.58.55.154
 • علت بن : [VIP] Haji Sniper
 • تاریخ اتمام بن : ۱۸:۰۸ | شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۷:۰۸ | شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
00 / 8 / 1 جغی 1 ماه | ƨoяoυƨн | بن موقت
 • نام پلیر : جغی
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:626967373
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 151.239.112.173
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۲:۰۹ | سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : | ƨoяoυƨн |
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۸ | شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
00 / 8 / 1 Paxton 7 روز Dr0_0Lag بن موقت
 • نام پلیر : Paxton
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:75720756
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 31.2.238.97
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۱۴:۰۸ | شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : Dr0_0Lag
 • تاریخ بن : ۱۴:۰۸ | شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
00 / 8 / 1 Yakuza 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : Yakuza
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:438019293
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 46.51.11.170
 • علت بن : [VIP] Haji Sniper
 • تاریخ اتمام بن : ۱۳:۰۸ | شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۲:۰۸ | شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
00 / 8 / 1 Hyper 1 ماه Dr0_0Lag بن موقت
 • نام پلیر : Hyper
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:526570867
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 31.58.210.45
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۰:۰۹ | دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : Dr0_0Lag
 • تاریخ بن : ۱۰:۰۸ | شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
00 / 8 / 1 DR.STOP 1 ماه .:SINA:. بن موقت
 • نام پلیر : DR.STOP
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:624320257
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 2.147.165.141
 • علت بن : fohsh baz
 • تاریخ اتمام بن : ۱۲:۰۹ | دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : .:SINA:.
 • تاریخ بن : ۰۲:۰۸ | شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
00 / 7 / 30 AmirTheBigYeti 1 ماه SKIES بن موقت
 • نام پلیر : AmirTheBigYeti
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:572659607
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 46.167.132.117
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۹:۰۹ | دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : SKIES
 • تاریخ بن : ۲۳:۰۷ | جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
00 / 7 / 30 Nitro 1 ساعت .:SINA:. بن منقضی شد
 • نام پلیر : Nitro
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:626174038
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 86.57.108.244
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۱:۰۷ | جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : .:SINA:.
 • تاریخ بن : ۲۰:۰۷ | جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
00 / 7 / 30 parham 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : parham
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:627572514
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.237.140.108
 • علت بن : [VIP] sina_khashi
 • تاریخ اتمام بن : ۱۷:۰۷ | جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۷:۰۷ | جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
00 / 7 / 30 urkeyn1.janssen1559134 1 ماه SKIES بن موقت
 • نام پلیر : urkeyn1.janssen1559134
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:625847378
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 151.246.144.98
 • علت بن : Spinhack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۱:۰۹ | دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : SKIES
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۷ | جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
00 / 7 / 30 DR.STOP 1 ساعت .:SINA:. بن منقضی شد
 • نام پلیر : DR.STOP
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:624320257
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 2.147.175.79
 • علت بن : Spamming Mic/Chat
 • تاریخ اتمام بن : ۰۲:۰۷ | جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : .:SINA:.
 • تاریخ بن : ۰۱:۰۷ | جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
لیست بن شدگان درحال اتصال به سرور
lIlIlIIllIIlllI ۲ ساعت پیش
Mr ۴ ساعت پیش
NiMaS ۱۷ ساعت پیش
ariamaneshkiarash ۲۱ ساعت پیش
ariamaneshkiarash ۲۱ ساعت پیش
بیا فرار کنیم ۲۲ ساعت پیش
Noonlavash ۲۲ ساعت پیش
Noonlavash ۲۲ ساعت پیش
Noonlavash ۲۲ ساعت پیش
erf123an0ke ۲۲ ساعت پیش
erf123an0ke ۲۲ ساعت پیش
chef ۲۳ ساعت پیش
جغی ۲۳ ساعت پیش
جغی ۱ روز پیش
Paxton ۱ روز پیش
M1 ۱ روز پیش
Batman ۱ روز پیش
Yakuza ۱ روز پیش
Yakuza ۱ روز پیش
Yakuza ۱ روز پیش