چراCSGOSkin?

لیست پلیر های بن شده در سرور ها در اینجا موجود است و جهت هرگونه پیگیری بن میبایست با پشتیبانی در ارتباط باشید

تاریخ بن نام مدت زمان ادمین وضعیت
00 / 6 / 25 <<نــــــاطق>> 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن موقت
 • نام پلیر : <<نــــــاطق>>
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:565383441
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 151.240.131.244
 • علت بن : [VIP] hwj_mhd
 • تاریخ اتمام بن : ۰۰:۰۶ | جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۲۳:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
00 / 6 / 25 mahdik1385427 دائم Anti-Cheat بن دائم
 • نام پلیر : mahdik1385427
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:621197301
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | 1 VS 1 [128 Tick]
 • وضعیت : بن دائم
 • آی پی : 151.240.242.96
 • علت بن : [Anti-Cheat ] Anti-Duck-Delay Detected
 • تاریخ اتمام بن : - - - - - - -
 • توسط ادمین : Anti-Cheat
 • تاریخ بن : ۲۲:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
00 / 6 / 25 Mr Venom 1 ماه StatTrak™ R.I.P | ✪ SAM آنبن شد
 • نام پلیر : Mr Venom
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:606732924
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : آنبن شد
 • آی پی : 83.122.200.43
 • علت بن : Aimbot
 • دلیل آنبن : خطای ادمینی
 • توسط ادمین : StatTrak™ R.I.P | ✪ SAM
 • تاریخ بن : ۲۲:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
00 / 6 / 25 پنیر 1 ماه DΞVIL BLADΞ بن موقت
 • نام پلیر : پنیر
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:612760506
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 2.147.50.236
 • علت بن : Spamming Mic/Chat
 • تاریخ اتمام بن : ۰۶:۰۷ | یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : DΞVIL BLADΞ
 • تاریخ بن : ۲۱:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
00 / 6 / 25 Al noob 7 روز Deminus | Negev Man بن موقت
 • نام پلیر : Al noob
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:623165991
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 151.233.229.178
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۹:۰۷ | پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : Deminus | Negev Man
 • تاریخ بن : ۲۰:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
00 / 6 / 25 dogshit 1 روز Deminus | Negev Man بن موقت
 • نام پلیر : dogshit
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:552484330
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 151.240.252.96
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۰:۰۶ | جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : Deminus | Negev Man
 • تاریخ بن : ۲۰:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
00 / 6 / 25 KOS-KILLER دائم Anti-Cheat بن دائم
 • نام پلیر : KOS-KILLER
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:622393750
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن دائم
 • آی پی : 2.188.82.188
 • علت بن : Anti-Cheat : Aimbot Detected
 • تاریخ اتمام بن : - - - - - - -
 • توسط ادمین : Anti-Cheat
 • تاریخ بن : ۱۷:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
00 / 6 / 25 Alpha دائم Anti-Cheat بن دائم
 • نام پلیر : Alpha
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:436339500
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن دائم
 • آی پی : 188.122.105.148
 • علت بن : Anti-Cheat : Aimbot Detected
 • تاریخ اتمام بن : - - - - - - -
 • توسط ادمین : Anti-Cheat
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
00 / 6 / 25 Hasan 1 ساعت arashhsara بن منقضی شد
 • نام پلیر : Hasan
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:199017962
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 46.167.159.58
 • علت بن : fosh
 • تاریخ اتمام بن : ۱۷:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : arashhsara
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
00 / 6 / 25 QasseM Canada دائم Anti-Cheat بن دائم
 • نام پلیر : QasseM Canada
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:513185847
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن دائم
 • آی پی : 5.125.221.21
 • علت بن : Anti-Cheat : Aimbot Detected
 • تاریخ اتمام بن : - - - - - - -
 • توسط ادمین : Anti-Cheat
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
00 / 6 / 25 Hanibal 1 ماه StatTrak™ R.I.P | ✪ SAM بن موقت
 • نام پلیر : Hanibal
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:613936179
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 46.167.140.244
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۲۳:۰۷ | شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : StatTrak™ R.I.P | ✪ SAM
 • تاریخ بن : ۱۴:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
00 / 6 / 25 SparroW _-_ 1 ماه M4rsha1L بن موقت
 • نام پلیر : SparroW _-_
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:218550524
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 151.233.15.238
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۰:۰۷ | شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : M4rsha1L
 • تاریخ بن : ۰۱:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
00 / 6 / 25 RAT 1 ماه mzh بن موقت
 • نام پلیر : RAT
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:623193410
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 2.179.4.79
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۱۰:۰۷ | شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : mzh
 • تاریخ بن : ۰۱:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
00 / 6 / 25 - - - نامشخص LmfaoHax بن موقت
 • نام پلیر : - - -
 • استیم آیدی :
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 2.179.4.79
 • علت بن : WallHack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۰:۰۷ | شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : LmfaoHax
 • تاریخ بن : ۰۱:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
00 / 6 / 25 zaperap 1 ماه mzh بن موقت
 • نام پلیر : zaperap
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:621185734
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.127.164.141
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۰۹:۰۷ | شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : mzh
 • تاریخ بن : ۰۰:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
00 / 6 / 25 OuTisM ( No Sound ) 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : OuTisM ( No Sound )
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:553505430
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 2.190.80.159
 • علت بن : [VIP] ????☾ఌ
 • تاریخ اتمام بن : ۰۰:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۰۰:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
00 / 6 / 25 yak yaketon 1 ساعت Ali_AKA♕ بن منقضی شد
 • نام پلیر : yak yaketon
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:542562465
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Knife/Fun
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.119.206.179
 • علت بن : Spamming Mic/Chat
 • تاریخ اتمام بن : ۰۱:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : Ali_AKA♕
 • تاریخ بن : ۰۰:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
00 / 6 / 25 21Savage 7 روز Kitty Cat بن موقت
 • نام پلیر : 21Savage
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:620801413
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.126.125.126
 • علت بن : General cheating/exploits
 • تاریخ اتمام بن : ۲۳:۰۶ | چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : Kitty Cat
 • تاریخ بن : ۰۰:۰۶ | پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
00 / 6 / 24 alien 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : alien
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:622831486
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.127.125.184
 • علت بن : [VIP] SaeedR3DLiNe
 • تاریخ اتمام بن : ۱۹:۰۶ | چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۹:۰۶ | چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
00 / 6 / 24 BH Character دائم Anti-Cheat آنبن شد
 • نام پلیر : BH Character
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:220410694
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : آنبن شد
 • آی پی : 151.247.139.140
 • علت بن : Anti-Cheat : SpinBot Detected
 • دلیل آنبن : خطا در تشخیص
 • توسط ادمین : Anti-Cheat
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۶ | چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
لیست بن شدگان درحال اتصال به سرور
<<نــــــاطق>> ۱۲ دقیقه پیش
QasseM Canada ۱ ساعت پیش
QasseM Canada ۳ ساعت پیش
Al noob ۳ ساعت پیش
Hanibal ۳ ساعت پیش
Al noob ۳ ساعت پیش
Hanibal ۳ ساعت پیش
Al noob ۳ ساعت پیش
meepo ۵ ساعت پیش
Kangroo ۱۰ ساعت پیش
ShenoX"god" ۱۱ ساعت پیش
1_tap* ۲۱ ساعت پیش
Gђ๏şτ ۲۱ ساعت پیش
LMMASTER ۲۱ ساعت پیش
kourosh ۲۳ ساعت پیش
JIGAR ۲۳ ساعت پیش
BlackWake ۲۳ ساعت پیش
21Savage ۲۳ ساعت پیش
21Savage ۲۳ ساعت پیش
ایمام زمان ۱ روز پیش