چراCSGOSkin?

لیست پلیر های بن شده در سرور ها در اینجا موجود است و جهت هرگونه پیگیری بن میبایست با پشتیبانی در ارتباط باشید

تاریخ بن نام مدت زمان ادمین وضعیت
01 / 4 / 16 خود خودا 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : خود خودا
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:702733702
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 151.234.12.180
 • علت بن : [VIP] Your mom
 • تاریخ اتمام بن : ۱۵:۰۴ | پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۴ | پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
01 / 4 / 16 بکن مهربون 1 ماه Yaqi بن موقت
 • نام پلیر : بکن مهربون
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:639781393
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.190.252.116
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۰:۰۵ | یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : Yaqi
 • تاریخ بن : ۱۴:۰۴ | پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
01 / 4 / 16 1337 BusTanTer YouTube 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : 1337 BusTanTer YouTube
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:699674455
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 93.171.221.112
 • علت بن : [VIP] -Omshiva
 • تاریخ اتمام بن : ۱۵:۰۴ | پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۴:۰۴ | پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
01 / 4 / 16 vahidstan2 1 ساعت [Duplicate Account] بن منقضی شد
 • نام پلیر : vahidstan2
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:536693977
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | 1 VS 1 [128 Tick]
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 151.242.142.27
 • علت بن : Account is Duplicate
 • تاریخ اتمام بن : ۱۴:۰۴ | پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [Duplicate Account]
 • تاریخ بن : ۱۳:۰۴ | پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
01 / 4 / 16 noWay! 2 روز Deminus | Negev Man بن موقت
 • نام پلیر : noWay!
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:584774556
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.214.105.218
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۱۲:۰۴ | شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : Deminus | Negev Man
 • تاریخ بن : ۱۲:۰۴ | پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
01 / 4 / 16 n0te 7 روز radinrss بن موقت
 • نام پلیر : n0te
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:663360164
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | 1 VS 1 [128 Tick]
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 151.242.142.27
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۲:۰۴ | پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : radinrss
 • تاریخ بن : ۱۲:۰۴ | پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
01 / 4 / 16 `Ali 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : `Ali
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:584774556
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 188.214.186.14
 • علت بن : [VIP] 🖕🏻🖕🏻🖕🏻
 • تاریخ اتمام بن : ۱۰:۰۴ | پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۰:۰۴ | پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
01 / 4 / 16 javid 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : javid
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:696744949
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.219.216.220
 • علت بن : [VIP] 🖕🏻🖕🏻🖕🏻
 • تاریخ اتمام بن : ۱۰:۰۴ | پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۰:۰۴ | پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
01 / 4 / 16 SLATT دائم Anti-Cheat بن دائم
 • نام پلیر : SLATT
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:702971805
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن دائم
 • آی پی : 188.233.10.58
 • علت بن : Anti-Cheat : SpinBot Detected
 • تاریخ اتمام بن : - - - - - - -
 • توسط ادمین : Anti-Cheat
 • تاریخ بن : ۰۵:۰۴ | پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
01 / 4 / 15 poia دائم Anti-Cheat بن دائم
 • نام پلیر : poia
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:702764394
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | 1 VS 1 [128 Tick]
 • وضعیت : بن دائم
 • آی پی : 84.47.253.3
 • علت بن : Anti-Cheat : Aimbot Detected
 • تاریخ اتمام بن : - - - - - - -
 • توسط ادمین : Anti-Cheat
 • تاریخ بن : ۱۷:۰۴ | چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
01 / 4 / 15 Matin_S_R 3 روز Deminus | Negev Man بن موقت
 • نام پلیر : Matin_S_R
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:657663638
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 2.147.222.125
 • علت بن : Multi-Hack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۷:۰۴ | شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : Deminus | Negev Man
 • تاریخ بن : ۱۷:۰۴ | چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
01 / 4 / 15 MiGeL 1 ماه _XoXo_ بن موقت
 • نام پلیر : MiGeL
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:597557722
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 5.239.182.156
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۰۲:۰۵ | شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : _XoXo_
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۴ | چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
01 / 4 / 15 𝓭𝓪𝓷𝓲 𝓻𝓬𝔃 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : 𝓭𝓪𝓷𝓲 𝓻𝓬𝔃
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:693998512
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #2
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 80.191.87.47
 • علت بن : [VIP] -MeeT1
 • تاریخ اتمام بن : ۱۶:۰۴ | چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۶:۰۴ | چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
01 / 4 / 15 LLLLL 1 ماه Sharon V بن موقت
 • نام پلیر : LLLLL
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:694694786
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 2.147.64.40
 • علت بن : Aimbot
 • تاریخ اتمام بن : ۰۱:۰۵ | شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : Sharon V
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۴ | چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
01 / 4 / 15 Cena 1 ماه Yaqi آنبن شد
 • نام پلیر : Cena
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:642240857
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : آنبن شد
 • آی پی : 5.201.218.239
 • علت بن : Wallhack
 • دلیل آنبن : عدم حضور ادمین
 • توسط ادمین : Yaqi
 • تاریخ بن : ۱۵:۰۴ | چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
01 / 4 / 15 :) 1 ساعت Phoenix بن منقضی شد
 • نام پلیر : :)
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:575871526
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.124.104.18
 • علت بن : fahashi
 • تاریخ اتمام بن : ۱۴:۰۴ | چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : Phoenix
 • تاریخ بن : ۱۳:۰۴ | چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
01 / 4 / 15 GHOSTUNOW 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : GHOSTUNOW
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:634723265
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 188.158.130.137
 • علت بن : [VIP] -MeeT1
 • تاریخ اتمام بن : ۱۳:۰۴ | چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۳:۰۴ | چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
01 / 4 / 15 Besperspectivnik 3 روز Deminus | Negev Man بن موقت
 • نام پلیر : Besperspectivnik
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:458030193
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن موقت
 • آی پی : 212.164.39.198
 • علت بن : Wallhack
 • تاریخ اتمام بن : ۱۱:۰۴ | شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : Deminus | Negev Man
 • تاریخ بن : ۱۱:۰۴ | چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
01 / 4 / 15 sina no one 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : sina no one
 • استیم آیدی : STEAM_1:0:649601958
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Aim/Awp
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 79.127.71.150
 • علت بن : [VIP] !nFeRNaL MeTaL
 • تاریخ اتمام بن : ۱۰:۰۴ | چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۰:۰۴ | چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
01 / 4 / 15 leiqui 15 دقیقه [VIP]VoteBan بن منقضی شد
 • نام پلیر : leiqui
 • استیم آیدی : STEAM_1:1:699571947
 • استیم پروفایل : کلیک کنید
 • بن در سرور : CSGOSkin.ir | Public #1
 • وضعیت : بن منقضی شد
 • آی پی : 5.208.110.154
 • علت بن : [VIP] ONYX | нssη
 • تاریخ اتمام بن : ۱۰:۰۴ | چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
 • توسط ادمین : [VIP]VoteBan
 • تاریخ بن : ۱۰:۰۴ | چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
لیست بن شدگان درحال اتصال به سرور
خود خودا ۲۱ دقیقه پیش
1337 BusTanTer YouTube ۱ ساعت پیش
vahidstan2 ۲ ساعت پیش
Chad ۳ ساعت پیش
AleTTA3 ۴ ساعت پیش
󠁳⁧⁧Ƈяυєℓℓα ۱۲ ساعت پیش
poia ۱۸ ساعت پیش
salron ۱۹ ساعت پیش
salron ۱۹ ساعت پیش
salron ۱۹ ساعت پیش
AleTTA3 ۲۲ ساعت پیش
Fury ۲۲ ساعت پیش
LLLLL ۱ روز پیش
Cena ۱ روز پیش
GHOSTUNOW ۱ روز پیش
Mohsen_Google ۱ روز پیش
Mohsen_Google ۱ روز پیش
sina no one ۱ روز پیش
✞ яєχєη ✞ ۱ روز پیش
✞ яєχєη ✞ ۱ روز پیش